Schade melden

Indien u schade heeft is het van belang om deze schade binnen twee weken te melden. Dit moet door middel van het schade aangifteformulier wat u naar Adriaans Assurantien stuurt. 

Vul het schade aangifteformulier altijd zo compleet mogelijk in. Als er gegevens of zaken nog nagestuurd worden, geeft dit ook aan op het formulier. En vermeld het schadenummer indien deze bij u bekend is, als u de gegevens nastuurt.